Lai iepirkšanās ar Kebabs Fix draudzīgo karti būtu ērta un patīkama, esam izstrādājuši  draudzīgās kartes lietošanas noteikumus, kas nodrošinās mums veiksmīgu sadarbību!

 

Vispārīgie lietošanas noteikumi

1.1. SIA „Kebabs Fix”  – turpmāk tekstā Kebabs Fix draudzīgā karte ir karte, kuru izsniedz Kebabs Fix, un kura lietotājam sniedz iespēju ar atlaidēm iegādāties preces.

1.2. Klienta karte piešķir atlaidi rēķinam visos “Kebabs Fix” restorānos Latvijā.

1.3. Karte nav norēķina līdzeklis. Uzrādot karti, tiek piešķirta atlaide pirkumam atbilstoši klienta uzkrātajiem punktiem.

1.4. „Kebabs Fix” ir tiesības, laiku pa laikam noteikt un/vai mainīt produktus, kuriem tiek piemērota īpaša atlaide, lietojot draudzīgo karti.

1.5. Draudzīgo karti drīkst lietot tikai tās īpašnieks. Gadījumā, ja karti lieto cita persona, klienta apkalpotāja pienākums ir aizturēt karti. Ja klienta apkalpotāju māc šaubas, vai ar karti rīkojas tās īpašnieks, tad viņa pienākums ir lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

1.6. Lai izvairītos no kartes bojājumiem, tā ir jāsargā no augstas temperatūras, mehāniskiem bojājumiem un spēcīga elektromagnētiskā lauka ietekmes (piemēram, no mobilā telefona). Gadījumā, ja karte ir bojāta, tās lietošanas priekšrocības stājas spēkā tikai no atjaunošanas brīža.


1.7. Kebabs Fix draudzīgajai kartei nav derīguma termiņa. Karte darbojas līdz viena no pusēm nolemj personas dalību lojalitātes programmā pārtraukt.

1.8. Draudzīgā karte tiek bloķēta pēc klienta pieprasījuma, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību), nesaņemot nekādu atlīdzību par uzkrātajiem punktiem, kā arī neatgriežot kartes maksu €3,00 apmērā.

Draudzīgās kartes iegūšanas noteikumi:

 

2.1. Draudzīgo  karti ir iespējams iegādāties visos ”Kebabs Fix” restorānos.

2.2. ”Kebabs Fix” draudzīgās kartes cena ir €3,00 , ieskaitot PVN;

2.3. Iegādājoties draudzīgo  karti, pilnā apmērā jāaizpilda tai pievienotā anketa un jānodod „Kebabs Fix” darbiniekam.

2.4. Ja anketas lauki ir aizpildīti nepilnīgi vai nepareizi, „Kebabs Fix” ir tiesības neizsniegt  draudzīgo karti vai bloķēt to, līdz brīdim, kad lauki tiek aizpildīti pilnīgi un pareizi.

2.5. Draudzīgās  kartes saņemšanai iesniegtie personas dati ir aizsargāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citiem normatīvajiem aktiem, un tie tiek apstrādāti ar mērķi izsniegt draudzīgo karti, iegūt, analizēt un apkopot šajos noteikumos norādītos datus, sazinātos ar klientu, nosūtītu draudzīgās kartes īpašniekiem piedāvājumus pa pastu, elektronisko pastu vai īsziņas veidā, kā arī izstrādāt piedāvājumus draudzīgās  kartes lietotājiem.

2.6. „Kebabs Fix” apstrādā draudzīgās kartes anketā norādītos klienta datus, tikai anketā norādītajā apjomā un tajā paredzētajiem mērķiem, “Kebabs Fix” neizpauž iegūtos datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad datu atklāšanas pienākums vai tiesības izriet no normatīvajiem aktiem.

 

„Kebabs Fix” Draudzīgās kartes punktu sistēma:


2.7. Izsniedzot draudzīgo  karti, ar to tiek piešķirta 10% atlaide no pirkuma summas (tas neattiecas uz īpašo piedāvājumu precēm un akcijām) un 0,00 uzkrātajiem punktiem.
Atlaides līmeni ir iespējams palielināt līdz 25%, iztērējot noteiktu naudas summu „Kebabs Fix” restorānos. Draudzīgās kartes īpašnieki var sasniegt četrus atlaides līmeņus:

 

Ja pirkumu kopsumma pārsniedz € 700, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā no pirkumu summas.

Ja pirkumu kopsumma pārsniedz € 1500, tiek piešķirta atlaide 20% apmērā no pirkumu summas.

Ja pirkuma kopsumma pārsniedz € 2200, tiek piešķirta atlaide 23% apmērā no pirkumu summas. 

Ja pirkumu kopsumma pārsniedz € 3000 tiek piešķirta atlaide 25% apmērā no pirkumu summas.

 

Ar uzkrātajiem draudzīgās kartes punktiem nav iespējams veikt rēķinu apmaksu.

 

 

Citi noteikumi:


3.1. Klienta kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā kartes lietotājam ir pienākums par to paziņot ”Kebabs Fix” pārstāvjiem pa e-pastu: valerija.titajeva@kebabs.lv

3.2. „Kebabs Fix”nav atbildīgs par zaudējumiem un/vai izmaksām, kas klientiem var rasties, slēdzot draudzīgo karti.

3.3. Draudzīgā karte ar bojājumiem nav derīga. Gadījumos, kad karte nedarbojas un tai ir redzami vizuāli defekti, jaunas kartes iegūšanai nav nepieciešams atkārtoti veikt maksu par kartes iegādi.

3.4. Jaunas kartes iegādes gadījumā, ja iepriekšējā ir nozaudēta/ nozagta/ sabojāta, klientam ir iespējams, iegādājoties jaunu karti, pārcelt uzkrātos punktus no vecās draudzīgās kartes uz jauno draudzīgo karti.